Tuyên Quang Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

17/5/2018 14:0

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 17/5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dự hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Phuông, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh. Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Vụ Địa phương Văn phòng, các Ban Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy, các cơ quan cấp tỉnh, thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại diện UBND các huyện, thành phố; 149 tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các tác giả, nhóm tác giả đạt giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các tập thể có thành tích xuất sắc trong quảng bá, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 


Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị
Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. 

Từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định  thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ là “Tư tưởng vững vàng, đạo đức trong sáng, hết lòng phục vụ nhân dân”. Trên cơ sở đó hằng năm đề ra nội dung đột phá để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đã xác định. Năm 2017, 2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chọn việc “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức” là nội dung đột phá trong chỉ đạo thực hiện. Để thống nhất triển khai trong phạm vi toàn tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành văn bản hướng dẫn các cấp ủy, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chhính trị - xã hội tỉnh bám ssát kết quả  kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương (khóa XII) và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị để bàn bạc kỹ và quy định nội dung đột phá hàng năm với quyết tâm chính trị cao nhất, tập trung vào việc khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); triển khai thực hiện các mục tiêu, định hướng lớn trong nhiệm vụ chính trị; giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm, những vấn đề quan trọng, thiết thực mà nhân dân quan tâm. Việc tổ chức triển khai các nội dung đột phá là cơ sở  tổ chức thực hiện của người đứng đầu và chất lượng hoạt động của mỗi tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành nền nếp, cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, gắn kết chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Từ việc học tập và làm theo lời Bác tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể được gắn kết với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua ở các địa phương, đơn vị, thông qua những việc làm cụ thể, thường xuyên trong đổi mới lề lối, tác phong làm việc, cải cách hành chính, trở thành động lực thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm chính trị. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo tiếp tục được duy trì và phát huy tác dụng tích cực; gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều, có sức thuyết phục cao... góp phần giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng bộ. Một số đảng bộ đã có những chỉ đạo quyết liệt như: Ban Thường vụ Huyện ủy Chiêm Hóa là đơn vị đầu tiên trong tỉnh đã tổ chức hội nghị cho ý kiến về nhiệm vụ trong tâm, nội dung đột phá của các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc và những việc “làm theo”  gương Bác của cá nhân các đồng chí huyện ủy viên, người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện ủy. Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh đã rà soát và xác định lại nội dung đột phá cho phù hợp sau khi có hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Yên đã  xây dựng  kế hoạch chuyên đề về nội dung đột phá; thành lập Ban chỉ đạo, tổ công tác để tổ chức thực hiện và giao cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy thẩm định, cho ý kiến về các nội dung đột phá của các chi, đảng bộ cơ sở. Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Sơn đã ban hành chỉ thị về thực hiện các quy chế, quy định của cấp ủy các cấp… Nhờ vậy, nội dung đăng ký, lựa chọn việc làm theo đã bám sát với yêu cầu thực tiễn của công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo nên sự chuyển biến mạnh từ nhận thức đến hành động của người đứng đầu cấp ủy và cán bộ, đảng viên. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số địa phương còn lúng túng trong thực hiện, có biểu hiện hình thức; việc đăng ký nội dung làm theo chưa gắn với nhiệm vụ trọng tâm, chưa sát với thực tiễn. Công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo Bác ở một số chi bộ, chi đoàn, chi hội chưa thường xuyên.
 


Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng các tập thể, cá nhân
được biểu dương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Trong 0 năm qua, Tuyên Quang đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện và đồng bộ. Đồng chí nhiệt liệt biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí cũng lưu ý tỉnh tiếp tục thể hiện sự quyết tâm hơn nữa để phát huy kết quả đã đạt được và kiên quyết khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo sự chuyển biến hiệu quả và thực sự rõ nét trong xã hội hơn nữa.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm chúc mừng các tập thể và cá nhân được biểu dương, khen thưởng tại hội nghị. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng nội dung cơ bản, cốt lõi, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; tạo thành nền nếp, ý thức tự giác về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nhiệm vụ của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc trong trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền những cách làm hay, sáng tạo, gương người tốt, việc tốt, nhân tố tích cực, tạo sức lan toả rộng khắp trong toàn xã hội.
 


Đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông trao hai giải C,
giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí
về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cấp Trung ương
cho các tác giả Phù Ninh và Cao Xuân Thái.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã biểu dương 64 tập thể, 85 cá nhân tiêu biểu; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 25 tập thể, 26 cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018. Đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông trao hai giải C, giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cấp Trung ương cho các tác giả: Phù Ninh với tiểu thuyết tư liệu “Về Tân Trào”; Cao Xuân Thái với chùm thơ “Sớm trăng nguồn Phó Đáy”, “Ngọn lửa Bác nhen”, “Trong nắng thu đầy”, “Hoa tím Nà Nưa”. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng 6 giải A, 9 giải B, 10 giải C, 12 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật đoạt giải và các cơ quan, đơn vị có đóng góp tích cực trong hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
PV

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email