Điều chỉnh kế hoạch vốn chương trình kiên cố hóa trường lớp học 17/12/2018 8:18

Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012 - 2015 của Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên....
Đến tháng 10/2018 , Tỉnh Tuyên Quang đã giải quyết
99,79%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 08/12/2018 16:19
Đến tháng 03/2017, Tỉnh Tuyên Quang đã trao đổi
10.149
văn bản giữa các đơn vị. Cập nhật: 24/03/2017 00:00

Tuân thủ thời vụ và cơ cấu giống vụ xuân 17/12/2018 16:25

Theo khung lịch thời vụ chỉ còn ít ngày nữa nông dân toàn tỉnh sẽ tiến hành gieo cấy vụ xuân 2019. Ðể đảm bảo thắng lợi về diện tích cũng như năng suất, chất lượng lúa, ngành Nông nghiệp và Phát......