Doanh nghiệp sẽ có nhiều thuận lợi khi đầu tư vào du lịch 20/2/2017 21:17

Với vị trí địa lý thuận lợi, Tuyên Quang được đánh giá là miền đất giàu tiềm năng, thế mạnh về du lịch. Trong liên tiếp 2 kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, Tuyên Quang xác định, phát triển kinh tế du lịch là......
Đến tháng 01/2017 , Tỉnh Tuyên Quang đã giải quyết
99,91%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 03/02/2017 16:13
Đến tháng 12/2016, Tỉnh Tuyên Quang đã trao đổi
520
văn bản giữa các đơn vị. Cập nhật: 15/12/2016 00:00

UBND thành phố Tuyên Quang triển khai kế hoạch tổ chức Lễ Hội rước mẫu Đền Hạ (đền Hiệp Thuận) 23/2/2017 9:24

UBND thành phố Tuyên Quang vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ Hội rước mẫu Đền Hạ (tức đền Hiệp Thuận) năm 2017. Theo đó, Lễ hội được tổ chức từ ngày 8-13/3/2017( tức ngày 11 đến ngày 16 tháng 2 Âm......
Thông tin doanh nghiệp