Thượng Minh giữ gìn bản sắc văn hóa đi đôi với phát triển kinh tế

25/5/2018 9:3

Tuyenquang.gov.vn: Thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang (Lâm Bình) có 167 hộ, 782 nhân khẩu, trong đó chủ yếu là đồng báo dân tộc Pà Thẻn, Dao, Mông, Thủy cùng sinh sống. Thôn cách trung tâm xã 12km, đường giao thông đi lại khó khăn, tuy nhiên tập thể cán bộ, nhân dân trong thôn luôn đoàn kết trong đời sống sinh hoạt, giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất phát triển kinh tế hộ gia đình.

 

Cây cầu xóa biệt lập giữa xóm Thượng Minh 1 và Thượng Minh 2 ở xã Hồng Quang (Lâm Bình).
Ảnh: Thanh Trà

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ thôn xác định đây là việc làm quan trọng, thường xuyên, lâu dài của mỗi đảng viên và nhân dân trong thôn. Vì vậy chi bộ đã cùng với Ban phát triển thôn tổ chức tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW đến toàn thể đảng viên và nhân dân nhận thức đúng đắn về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, tập trung lãnh đạo các tổ chức hội như Ban công tác Mặt trận, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên của thôn triển khai tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân trong thôn tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; tích cực hưởng ứng và tham gia phòng trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào bảo vệ môi trường tận dụng đất đai được giao tăng gia sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tăng năng xuất, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc…

Trong hai năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị luôn được tập thể nhân dân và đảng viên thôn Thượng Minh quan tâm thực hiện và là một trong những nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ và các tổ chức chính trị - xã hội trong thôn gắn với việc thực hiện giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; phát triển kinh tế, giúp nhau thoát nghèo, qua đó kinh tế các hộ trong thôn ngày càng phát triển, chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo trong thôn giảm dần qua các năm. Nếu như năm 2016 toàn thôn có 142 hộ nghèo thì đến tháng 4/2018 đã giảm được 10 hộ, còn 132 hộ.  Hằng năm, tỷ lệ học sinh đúng độ tuổi đến lớp học đều đạt 100%, không có học sinh bỏ học; công tác y tế có bước chuyển biến mới, chi bộ cùng các tổ chức chính trị - xã hội trong thôn làm tốt công tác vận động các hộ gia đình làm các công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, phòng bệnh, không xảy ra dịch bệnh lớn trên địa bàn thôn. Nhân dân trong thôn tích cực tham gia các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng trong thôn, như: hiến đất làm nhà văn hóa, sân thể thao thôn (02 hộ hiến 270m2); năm 2016, tham gia làm đường bê tông với chiều dài 591,7 mét với số ngày công tham gia lao động và đóng góp mua vật liệu quy ra tiền là 266 triệu đồng; năm 2017, hoàn thành lắp đặt cấu kiện kiên cố hóa kênh mương 700m, làm đường bê tông với chiều dài 300m.

Để có được kết quả như trên, chi bộ đã phân công cụ thể mỗi đảng viên phụ trách nhóm 10 hộ; tổ chức cho đảng viên đăng ký nội dung làm theo, những nội dung đăng ký chưa phù hợp chi bộ yêu cầu đảng viên đăng ký lại đảm bảo sát với điều kiện thực tế tại thôn, cũng như thực tế tại nhóm hộ mình phụ trách, tiêu biểu như: Giúp đỡ 10 hộ thoát nghèo; vận động nhân dân tham gia các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng thôn, bản; xây dựng nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh… hằng tháng chi bộ đánh giá việc thực hiện nội dung đăng ký làm theo của từng đảng viên, biểu dương những đảng viên làm tốt, nhắc nhở đối với những đảng viên thực hiện chưa tốt; qua đó đã tạo không khí thi đua thực hiện nhiệm vụ trong chi bộ.

Những việc làm ở thôn Thượng Minh ngày càng củng cố niềm tin của nhân dân trong thôn với Đảng, phát huy sức mạnh đoàn kết huy động sức dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Năm 2016, 2017, Chi bộ thôn Thượng Minh đạt trong sạch vững mạnh. 
 
Quang Diêu

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục