Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông

7/1/2019 10:3

Tuyenquang.gov.vn: Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT Chương trình giáo dục phổ thông.Ảnh minh họa. Ảnh: Đặng Thủy

Theo Thông tư, Chương trình giáo dục phổ thông, gồm có chương trình tổng thể; các chương trình môn học và hoạt động giáo dục của cấp tiểu học, cấp THCS và cấp THPT.

Chương trình giáo dục phổ thông mới được thực hiện theo lộ trình như sau: Từ năm học 2020 - 2021 đối với lớp 1; từ năm học 2021 - 2022 đối với lớp 2 và lớp 6; từ năm học 2022 - 2023 đối với lớp 3, lớp 8 và lớp 10; từ năm học 2023 - 2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11; từ năm học 2024 - 2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12.
Theo Thông tư, có nhiều môn học mới trong Chương trình học của nhiều cấp học như: Cấp tiểu học có môn học mới là Tin học và Công nghệ và các môn học bắt buộc như trước đây: Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Ngoại ngữ, Tự nhiên và Xã hội, Lịch sử và Địa lý, Khoa học, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật, Hoạt động trải nghiệm. Các môn tự chọn gồm: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 1 (ở lớp 1, lớp

Cấp THCS, môn Tin học trở thành môn học bắt buộc, ngoài ra còn có môn Lịch sử và Địa lý, Khoa học và Tự nhiên với cách thức tổ chức mới.

Cấp THPT, học sinh được lựa chọn học theo nhóm Khoa học Xã hội (gồm các môn Giáo dục kinh tế và pháp luật, Lịch sử, Địa lý); nhóm Khoa học tự nhiên (gồm các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) và nhóm Công nghệ và nghệ thuật (gồm Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật). Học sinh được chọn 5 môn học trong 3 nhóm môn học trên, mỗi nhóm chọn ít nhất 1 môn học. Ngoài ra, các môn học bắt buộc như: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh,… vẫn giữ nguyên.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/02/2018.
PV

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email