Sở Nội vụ triển khai nhiệm vụ năm 2019

12/1/2019 9:0

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 11/1, Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Tiến Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Hải Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố.

 


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm và các đại biểu dự hội nghị. 

Năm 2018, ngành Nội vụ đã tích cực triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trên tất cả những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. Trong năm, ngành đã tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo triển khai rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo lộ trình; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước có nhiều chuyển biến, đảm bảo linh hoạt, chủ động; tiếp tục rà soát, đẩy mạnh thực hiện chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy. Công tác tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức tiếp tục đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ, đúng quy định. Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo được đảm bảo; thi đua - khen thưởng tiếp tục được đổi mới; quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ được quan tâm, đi vào nền nếp…

Ghi nhận những kết quả năm 2018 của ngành Nội vụ đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ. Về nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngành Nội vụ phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho tỉnh điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, tiến hành điều động, luân chuyển, sắp xếp cán bộ; thẩm định Đề án nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính đồng bộ trên tất cả các mặt, nâng cao chỉ số cải cách hành chính; tham mưu tốt đề án sắp xếp bộ máy hành chính, sáp nhập thôn bản, tổ chức, sắp xếp bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập, sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, xã; làm tốt công tác tham mưu xây dựng, triển khai các đề án theo Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị; tham mưu thực hiện xây dựng đội ngũ cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII. Đổi mới công tác tuyển dụng công chức, viên chức, công khai tiêu chí, minh bạch; tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ, cơ quan và các tổ chức đoàn thể vững mạnh; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đề cao tính nêu gương, gương mẫu của cán bộ chủ chốt trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.
 


Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Tiến Thắng trao Bằng khen của
Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018.

Tại hội nghị, 4 tập thể, 6 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018. Sở Nội vụ đã tổ chức ký giao ước thi đua năm 2019.
PV
 
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email