Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tuyên Quang Phát động Cuộc thi 'Tìm hiểu nội dung các nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII'

13/6/2019 14:48

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 10/6/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tuyên Quang đã ban hành thống báo số 45-TB/BTGTU về Phát động Cuộc thi 'Tìm hiểu nội dung các nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII'

Theo đó  để tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu nội dung các nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII". Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát động các đảng bộ, chi bộ và đảng viên trong Đảng bộ tỉnh hưởng ứng tham gia Cuộc thi, xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị nhằm nghiên cứu, học tập sâu sắc thêm những nội dung cơ bản, cốt lõi các nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết ở cơ sở.
 

Ảnh minh hoạ

Thời gian: Đảng viên gửi bài dự thi về chi bộ đang sinh hoạt trước ngày 20/8/2019. Tổng kết, trao giải thưởng Cuộc thi tại tỉnh: Trong tháng 11/2019.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tuyên truyền, phát động các đảng viên tích cực tham gia Cuộc thi để Cuộc thi đạt kết quả cao nhất.
Tải về:
+ Thông báo Phát động Cuộc thi "Tìm hiểu nội dung các nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII"  
+ Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu nội dung các nghị quyết  Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII"
+ Thể lệ Cuộc thi "Tìm hiểu nội dung các nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII"
+ Câu hỏi Cuộc thi "Tìm hiểu nội dung các nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII"

BBT

 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục