Xã Ngọc Hội huyện Chiêm Hóa phát huy nguồn lực xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới

8/7/2019 10:30

Tuyenquang.gov.vn: Xác định giao thông là điều kiện quan trọng để phát triển kinh tế, xã hội, cấp ủy, chính quyền xã Ngọc Hội đã và đang tập trung các nguồn lực triển khai thực hiện có kết quả. Trong đó yếu tố xã hội hóa trong nhân dân đang được phát huy và ngày càng thể hiện là nguồn lực nội lực quan trọng để xã đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.Tuyến đường liên thôn hoàn thành tạo điều kiện cho giao thương,
trao đổi hàng hóa của nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển trên địa bàn.

Đi trên đoạn đường bê tông liên thôn có chiều dài trên 2.700m được trải phẳng lỳ từ thôn Đại Đồng đến Nà Bây, qua Bản Cải hay rẽ sang Khun Cang, không ai tưởng tượng được cách đây chỉ vài tháng trước, nó còn là mơ ước của tất cả các hộ dân của 4 thôn. Ông Hà Doãn Kiêm, thôn Bản Cải cho biết, trước đây, đường chưa được bê tông hóa,  việc đi lại, giao lưu trao đổi hàng hóa của nhân dân trong thôn bị hạn chế rất nhiều, nhất là đối với các cháu nhỏ đi học. Đó là chưa kể khi trời mưa gió, việc đi lại càng trở nên khó khăn hơn. Khi xã có chủ trương xây dựng tuyến đường này, huy động đóng góp của nhân dân trong thôn, gia đình ông là một trong những hộ hưởng ứng nhiệt tình và đóng góp kinh phí đầu tiên của thôn.

Anh Hoàng Văn Dậu, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Khun Cang cho biết, thôn có 73 hộ gia đình thì có tới trên 50% số hộ thuộc diện nghèo và cận nghèo, đời sống nhân dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Khi xã có chủ trương xây dựng tuyến đường, 4 thôn đã thành lập các Ban chung là đại diện của Bí thư Chi bộ, trưởng thôn, Ban Công tác mặt trận và trưởng các đoàn thể để họp bàn và thống nhất; sau đó triển khai tới toàn thể nhân dân của 4 thôn. Với dự toán kinh phí trên 1,17 tỷ đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ trên 660 triệu đồng mua xi măng, nhân dân phải đóng góp trên 500 triệu đồng. Song chỉ tiến hành họp có một lần, toàn bộ các gia đình đã thống nhất đóng góp kinh phí để xây dựng tuyến đường liên thôn. Các thôn đóng góp nhau nhau, mỗi nhân khẩu đóng 500 nghìn đồng; các trường hợp ốm đau, già cả được miễn hay giảm kinh phí được thôn đưa ra họp bàn công khai, dân chủ. Đây quả là số tiền không nhỏ đối với các thôn còn nhiều khó khăn, đặc biệt với nhiều hộ nghèo, nhiều nhân khẩu thì việc hoàn thành mức đóng góp thực sự là một nỗ lực lớn. Từ sự đồng thuận của toàn thể nhân dân, sự thống nhất từ chủ trương đến mức đóng góp, việc tiến hành xây dựng tuyến đường được triển khai thực hiện nhanh chóng. Trong quá trình thi công, các thôn thành lập Ban quản lý, Ban giám sát cộng đồng...đảm bảo cho tuyến đường hoàn thành đúng kỹ thuật, chất lượng đề ra. 

Ông Trần Trung Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Hội cho biết, xã hiện đã đạt 13/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong 6 tiêu chí đang phấn đấu, tiêu chí về giao thông luôn được cấp ủy, chính quyền xã coi trọng. Đến nay, xã đã bê tông hóa được 11/17,5km đường trục thôn, liên thôn (đạt 62%); đường ngõ xóm 7,7/24km (đạt trên 32%)....Với sự tuyên truyền, vận động tích cực của MTTQ và các đoàn thể từ xã đến các thôn đã nâng cao nhận thức của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới, từ đó tạo ra sự đồng thuận của nhân dân trong việc đóng góp công sức, vật chất để từng bước hoàn thiện từng chỉ tiêu trong 19 tiêu chí nông thôn mới ở địa phương./.
 
Theo chiemhoa.gov.vn

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục