Công văn 3369/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh: V/v tham mưu, đề xuất thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thể loại: Công văn
Lĩnh vực: 7 Giáo dục
Số ký hiệu: 3369/UBND-KGVX
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 31/10/2018
Trích yếu: V/v tham mưu, đề xuất thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác: