Công văn 3421/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh: V/v triển khai Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Thể loại: Công văn
Lĩnh vực: 7 Giáo dục
Số ký hiệu: 3421/UBND-KGVX
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 05/11/2018
Trích yếu: V/v triển khai Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác: