Công văn 03/UBND-KSTT của Ủy ban nhân dân tỉnh: V/v tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo các nội dung theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại Văn bản số 12421/VPCP-KSTT

Thể loại: Công văn
Lĩnh vực: 27 Thủ tục hành chính
Số ký hiệu: 03/UBND-KSTT
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 02/01/2019
Trích yếu: V/v tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo các nội dung theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại Văn bản số 12421/VPCP-KSTT
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác: