Kế hoạch 116/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019

Thể loại: Kế hoạch
Lĩnh vực: 8 Nội chính
Số ký hiệu: 116/KH-UBND
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 28/12/2018
Trích yếu: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác: