Công văn 21/UBND-TH của Ủy ban nhân dân tỉnh: V/v dự thảo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ

Thể loại: Công văn
Lĩnh vực: 8 Nội chính
Số ký hiệu: 21/UBND-TH
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 04/01/2019
Trích yếu: V/v dự thảo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác: