Quyết định 1596/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh: Về việc công bố Danh mục 12 thủ tục hành chính lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

Thể loại: Quyết định
Lĩnh vực: 27 Thủ tục hành chính
Số ký hiệu: 1596/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 27/12/2018
Trích yếu: Về việc công bố Danh mục 12 thủ tục hành chính lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác: