Quyết định 414/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh: Công nhận huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Năm 2018

Thể loại: Quyết định
Lĩnh vực: 7 Giáo dục
Số ký hiệu: 414/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 28/12/2018
Trích yếu: Công nhận huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Năm 2018
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác:

Liên kết chuyên mục