Kế hoạch 21/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh: Triển khai Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thể loại: Kế hoạch
Lĩnh vực: 7 Giáo dục
Số ký hiệu: 21/KH-UBND
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 21/02/2019
Trích yếu: Triển khai Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác: