Kế hoạch 19/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh: Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019

Thể loại: Kế hoạch
Lĩnh vực: 7 Giáo dục
Số ký hiệu: 19/KH-UBND
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 22/02/2019
Trích yếu: Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác: