Công văn 407/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh: V/v thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025

Thể loại: Công văn
Lĩnh vực: 7 Giáo dục
Số ký hiệu: 407/UBND-KGVX
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 25/02/2019
Trích yếu: V/v thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác: