Đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

5/12/2017 15:8

Tuyenquang.gov.vn: Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 125/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam.Ảnh minh họa.

Nội dung đơn giản hóa nhiều thủ tục liên quan các lĩnh vực: Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu; trợ cấp hằng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác; giải quyết hưởng trợ cấp hằng tháng; Giải quyết hưởng chế độ thai sản; giải quyết hưởng chế độ tử tuất; giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng và người chờ hưởng lương hưu…

Cụ thể, với thủ tục “giải quyết hưởng chế độ thai sản” sẽ bỏ thành phần hồ sơ là bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con; bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 101 Luật BHXH năm 2014.

Với thủ tục “giải quyết hưởng chế độ tử tuất” sẽ bỏ thành phần hồ sơ là bản sao giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc bản sao Quyết định tuyên bố là đã chết của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 111 của Luật BHXH năm 2014.

Đối với thủ tục “giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác”, bỏ thành phần hồ sơ là bản sao hộ khẩu thường trú tại nơi cư trú mới, bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu theo quy định tại Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016 của BHXH Việt Nam.

Về đơn giản hóa thủ tục KCB BHYT và thủ tục thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT, bỏ thành phần hồ sơ giấy khai sinh đối với trẻ em dưới 6 tuổi được quy định tại Khoản 2, Điều 8 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 hướng dẫn thực hiện BHYT.

Nghị quyết cũng nêu rõ, thủ tục cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT được đơn giản hóa như sau: Bỏ thành phần hồ sơ là giấy khai sinh; sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú quy định tại Mục I, Mục II, Phụ lục 03 ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam về việc ban hành quy định quản lý thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

Ngoài ra, Nghị quyết cũng quy định đơn giản hóa một số tờ khai, biểu mẫu trong Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016, Quyết định số 828/QĐ-BHXH ngày 27/5/2016, Công văn số 2834/BHXH-CSXH ngày 9/7/2010, Công văn số 4281/BHXH-CSXH ngày 29/10/2013 của BHXH Việt Nam.
 
PV

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục