Kế hoạch tổ chức Hội chợ Cam sành Hàm yên, tỉnh Tuyên Quang lần thứ II

13/12/2017 15:43

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 106/KH-UBND Tổ chức Hội chợ Cam sành Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang lần thứ II.Sản phẩm Cam sành Hàm Yên giới thiệu tại
Hội chợ Cam sành Hàm Yên lần thứ nhất năm 2015. Ảnh: Nguyễn Đạt

Theo Kế hoạch, Hội chợ Cam sành Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang lần thứ II với chủ đề "Ngọt ngào hương sắc Cam sành Hàm Yên" được tổ chức từ ngày 06 - 07/01/2018 (khai mạc 19 giờ ngày 06/01/2018), được bố trí gắn kết với Hội chợ Thương mại, huyện Hàm Yên tại khu vực phía trước Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Hàm Yên.

Hội chợ Cam sành Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang lần thứ II với quy mô 50 gian hàng trưng bày, quảng bá Cam sành Hàm Yên, các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp trên địa bàn các huyện, thành phố và vật tư, phân bón, máy, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp; 25 gian hàng trưng bày và bán Cam sành dọc Quốc lộ 2 (từ km 39 đến hội chợ) với các hoạt động ký hết hợp tác kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm Cam sành. Trưng bày, giới thiệu, mua bán sản phẩm Cam sành Hàm Yên và các sản phẩm nông sản khác tại Hội chợ. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ; các trò chơi có thưởng về Cam sành (tìm hiểu nguồn gốc, kỹ thuật ghép cam, trồng, chăm sóc, thu hoạch và vận chuyển cam). Tổ chức quảng bá, giới thiệu về sản phẩm Cam sành Hàm Yên tại Hội chợ và trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Tuyên Quang và Đài Truyền hình một số tỉnh, thành phố: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Vĩnh Long và Bà Rịa - Vũng Tầu; thu đĩa trình chiếu trong Hội chợ. Tổ chức tham quan một số vườn cam tại huyện Hàm Yên.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thiết kế, In thư mời tham dự Hội chợ. Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, UBND huyện Hàm Yên đón tiếp đại biểu các Bộ, ngành trung ương dự khai mạc hội chợ; bố trí sơ đồ chỗ ngồi cho đại biểu dự lễ khai mạc Hội chợ; thống nhất đại biểu giới thiệu dự lễ khai mạc, đại biểu cắt băng khai mạc; phối hợp với các đơn vị hướng dẫn đại biểu vào vị trí ngồi theo sơ đồ. Là đơn vị đầu mối, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các công việc liên quan đến tổ chức Hội chợ; đề xuất xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp của địa phương (gồm các mặt hàng nông lâm thủy sản, thủ công mỹ nghệ, truyền thống và làng nghề của tỉnh). Phối hợp tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về sản phẩm Cam sành Hàm Yên trên các phương tiện truyền thông.

UBND huyện Hàm Yên chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan bố trí mặt bằng tổ chức Hội chợ, lên sơ đồ mặt bằng tổng thể; thiết kế market và lắp dựng cổng chào, nhà tiền chế, sân khấu khai mạc Hội chợ; lắp dựng gian hàng, bục kệ trưng bày sản phẩm; tiếp nhận đăng ký tham gia gian hàng và bố trí sắp xếp gian hàng cho các đơn vị tham gia Hội chợ. In, treo băng zôn, cờ phướn tuyên truyền giới thiệu về Hội chợ tại một số điểm công cộng trên địa bàn thành phố Tuyên Quang và huyện Hàm Yên; in phông các gian hàng quảng bá cam tại Hội chợ; chuẩn bị 02 cây cam có hình thức, mẫu mã đẹp trưng bày, giới thiệu tại sân khấu và chỉ đạo các gian hàng trưng bày sản phẩm Cam sành chuẩn bị đủ sản phẩm cam có mẫu mã đẹp, chất lượng tốt trưng bày, quảng bá và bán tại Hội chợ. Hướng dẫn cách thức trình bày các gian hàng trưng bày sản phẩm Cam sành; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ; các trò chơi có thưởng về Cam sành (tìm hiểu nguồn gốc, kỹ thuật ghép cam, trồng, chăm sóc, thu hoạch và vận chuyển cam). Đồng thời, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Tuyên Quang xây dựng phóng sự, viết bài giới thiệu về sản phẩm Cam sành Hàm Yên, phát sóng trước, trong và sau thời gian tổ chức Hội chợ.

Sở Công Thương hướng dẫn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Hàm Yên thực hiện đúng các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục tổ chức Hội chợ trên địa bàn. Tổ chức kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu và gian lận thương mại trước, trong và sau khi kết thúc Hội chợ; phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên giới thiệu đơn vị thu mua, tiêu thụ Cam sành Hàm Yên.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, tiêu thụ sản phẩm Cam sành Hàm Yên. Đăng tải thông tin chi tiết về Hội chợ Cam sành Hàm Yên lên website Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang, Sàn Giao dịch Thương mại điện tử tỉnh Tuyên Quang và Trang thông tin điện tử Du lịch Tuyên Quang.

Đài Phát thanh và Truyền hình Tuyên Quang xây dựng chương trình, kịch bản, bố trí người dẫn chương trình và tổ chức truyền hình trực tiếp lễ khai mạc Hội chợ; xây dựng phóng sự quảng bá sản phẩm Cam sành Hàm Yên, đưa tin trước, trong và sau Hội chợ. Phát phóng sự quảng bá sản phẩm Cam sành Hàm Yên trên truyền hình một số tỉnh trong khu vực.

UBND các huyện, thành phố: Tổ chức tham gia gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm hàng hóa nông sản trên địa bàn tại Hội chợ; riêng UBND huyện Chiêm Hóa, chỉ đạo UBND xã Hà Lang và Trung Hà tham gia gian hàng giới thiệu sản phẩm Cam sành tại Hội chợ.

Hội chợ Cam sành Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang lần thứ II nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, trang trại, hộ gia đình quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tiềm năng, thế mạnh Cam sành Hàm Yên; trao đổi thông tin thị trường, tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, liên kết với các doanh nghiệp trong nước và quốc tế mở rộng thị trường tiêu thụ, đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đồng thời, giới thiệu, quảng bá sản phẩm Cam sành Hàm Yên nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ra nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Kết hợp giới thiệu với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế về hình ảnh đất nước, con người, các giá trị di sản văn hóa và tiềm năng du lịch của tỉnh Tuyên Quang.
PV
 
 
 
 
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email