Yên Sơn chuẩn bị điều kiện trồng rừng năm 2018

4/1/2018 9:38

Tuyenquang.gov.vn: Đến thời điểm này, các vườn ươm trên địa bàn huyện Yên Sơn đã chuẩn bị được trên 5,2 triệu cây giống phục vụ cho công tác trồng rừng năm 2018.


 
Theo kế hoạch sản xuất của năm 2018, Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Yên Sơn thực hiện trồng 200 ha rừng, hiện tại đơn vị đã giải phóng đất, xử lý thực bì, cuốc hố được 20 ha. Để nâng cao chất lượng cây giống và hiệu quả sản xuất kinh doanh rừng, những năm qua Công ty luôn đẩy mạnh ứng dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật để mở rộng quy mô diện tích sản xuất cây giống lâm nghiệp. Đảm bảo số lượng và chất lượng cây giống phục vụ đầy đủ, kịp thời cho công tác trồng rừng của đơn vị và nhân dân các xã trên địa bàn.

Năm 2018, huyện Yên Sơn có kế hoạch trồng trên 3.200 ha, trong đó trồng rừng sản xuất trên 3.000 ha, trồng rừng phòng hộ 95 ha, trồng cây phân tán 80 ha. Hiện nay, các vườn ươm đang đẩy mạnh công tác chăm sóc và tiếp tục sản xuất cây giống. Với sự chuẩn bị chu đáo về giống, cũng như các điều kiện khác, huyện Yên Sơn phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2018./.
 
Theo: tuyenquangtv.vn

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục