Chiêm Hóa: Hội nghị đối thoại chính sách về giảm nghèo

5/1/2018 8:47

Tuyenquang.gov.vn: UBND huyện Chiêm Hóa vừa tổ chức Hội nghị truyền thông, đối thoại chính sách về giảm nghèo, phổ biến các kinh nghiệm, gương điển hình tại cơ sở năm 2017.Toàn cảnh hội nghị

Dự hội nghị có gần 400 đại biểu tại các xã Kiên Đài, Bình Phú và cụm xã Xuân Quang. Các đại biểu đã trao đổi, đối thoại và nghe ý kiến trả lời trực tiếp của lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan chuyên môn về các vấn đề liên quan đến chính sách hỗ trợ giảm nghèo như: Nguồn vốn vay ưu đãi, đầu tư các công trình, hỗ trợ tiền mặt, con giống, các chính sách y tế, giáo dục, các kinh nghiệm thoát nghèo….

Hội nghị là diễn đàn để đại diện các cơ quan thực hiện chính sách liên quan đến công tác giảm nghèo gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người dân. Đồng thời nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở về kỹ năng điều hành thực hiện chương trình có sự tham gia của người dân. Giúp người dân giám sát, trao đổi, học tập kinh nghiệm, tự tin, chủ động tham gia trong công tác giảm nghèo./.
Theo:tuyenquangtv.vn

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email