Từ điển Tuyên Quang - Cuốn bách khoa tri thức cơ bản về Tuyên Quang

20/3/2019 9:12

Tuyenquang.gov.vn: Từ điển Tuyên Quang - Công cụ tra cứu cần thiết, rất bổ ích cho việc học tập, trao đổi kiến thức về mảnh đất Tuyên Quang.Cuốn sách Từ điển Tuyên Quang.

Thực hiện Quyết định số 1722-QĐ/UBND ngày 27/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Đề tài khoa học cấp tỉnh "Nghiên cứu, biên soạn, xuất bản Từ điển Tuyên Quang", từ năm 2013 đến năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì phối hợp với Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam tổ chức nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Từ điển Tuyên Quang.

Tháng 12/2018, Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã xuất bản cuốn Từ điển Tuyên Quang để giới thiệu với đông đảo công chúng bạn đọc những tri thức cơ bản về mảnh đất Tuyên Quang.

Cuốn sách Từ điển Tuyên Quang dày 1.195 trang, khổ 21x29cm, gồm 2.536 mục từ được sắp xếp theo vần A,B.C. Mỗi mục từ là một bài viết từ 100-1.000 chữ; có nhiều mục từ có hình ảnh tư liệu minh hoạ.

Nội dung của cuốn sách Từ điển Tuyên Quang được chia thành các chuyên đề như: Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên; tổ chức hành chính và bộ máy hành chính qua các thời kỳ; dân cư, dân số, dân tộc, dòng họ; lịch sử; kinh tế - xã hội; văn hóa; quân sự, vũ trang; nhân vật; địa danh…

Bên cạnh những nội dung nêu trên, cuốn sách Từ điển Tuyên Quang còn có phần phụ lục gồm: Một số thuật ngữ liên quan đến nội dung từ điển Tuyên Quang; danh sách Mẹ Việt Nam Anh hùng; danh sách đại biểu Quốc hội; danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang.

Trong suốt 6 năm nghiên cứu, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cơ quan chủ trì đề tài đã tra cứu, sưu tầm 6.400 trang tài liệu các loại; dịch gần 1.000 trang tư liệu Hán Nôm từ việc khảo cứu tài liệu văn tự tại Thư viện Quốc gia, Trung tâm lưu trữ Quốc gia, Viện Bảo tàng…; khảo cứu tư liệu từ các bộ sách cổ như Đại Việt Sử ký toàn thư, Khâm định Việt sử thông giám cương mục, Đại Nam thực lục, Sử học bị khảo, công báo thời Pháp thuộc và công báo từ 1945 đến nay. Tập thể Ban Biên soạn cuốn Từ điển Tuyên Quang với tinh thần lao động hết sức nghiêm túc, trách nhiệm và tâm huyết để cho ra đời cuốn sách có nhiều giá trị. Cuốn Từ điển Tuyên Quang thật sự là cuốn bách khoa tri thức về tỉnh Tuyên Quang.
 
Nguyễn Thị Mai Lan
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục