Tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện năm 2019

26/3/2019 9:53

Tuyenquang.gov.vn: Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2019.Đông đảo các đoàn viên thanh niên, chiến sĩ công an
tham gia hiến máu tại lễ phát động hiến máu tình nguyện năm 2018.

 Kế hoạch tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2019 nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân, đặc biệt là đoàn viên thanh niên, cán bộ, hội viên và tình nguyện viên Chữ thập đỏ nâng cao nhận thức về giá trị nhân văn cao cả của phong trào hiến máu tình nguyện, hăng hái tham gia hiến máu tình nguyện với tinh thần “Mỗi giọt máu - Một tắm lòng”, “Trái tim khoẻ - Hiến máu cứu người” góp phần cứu chữa, điều trị người bệnh cần truyền máu.

Theo đó, năm 2019, phấn đấu vận động 4.600 lượt hiến máu đạt 4.850 số đơn vị máu sau quy đổi, chiếm tỷ lệ người hiến máu tình nguyện trên 0,64% dân số toàn tỉnh.

Kế hoạch được thực hiện với các nội dung: tổ chức các lớp truyền thông, tập huấn, hội nghị, hội thảo về hiến máu tình nguyện; In và phát hành tài liệu, ấn phẩm truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý nghĩa nhân văn cao đẹp về hiến máu tình nguyện cho cán bộ công nhân viên chức lao động, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và nhân dân. Xây dựng các chuyên mục, phóng sự, tin, bài, nêu rõ sự cần thiết, ý nghĩa nhân văn cao đẹp về hiến máu cứu người trên các phương tiện thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở; Tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Tổ chức biểu dương, tôn vinh người hiến máu tình nguyện; treo băng zôn, áp phích, phát tờ rơi; tổ chức các đợt hiến máu tình nguyện…

Hội Chữ thập đỏ tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) tổ chức các lớp tập huấn; hội nghị, hội thảo, truyền thông tại các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị, trường học nhằm nâng cao nhận thức, ý nghĩa nhân văn cao đẹp về hiến máu tình nguyện cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên hăng hái tham gia hiến máu tình nguyện. Hướng dẫn Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố, trường Đại học Tân Trào, trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang, các cơ quan, đơn vị và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh thực hiện phong trào hiến máu tình nguyện. Phối hợp với Sở thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý nghĩa nhân văn cao đẹp của phong trào hiến máu tình nguyện. Phối hợp với các đơn vị tiếp nhận máu của Trung ương và địa phương hướng dẫn, tổ chức các điểm hiến máu đảm bảo an toàn, hiệu quả; đón tiếp, hướng dẫn và chăm sóc chu đáo người hiến máu; lồng ghép tổ chức tốt các hoạt động tôn vinh cá nhân, tập thể gia đình tiêu biểu ngay tại điểm hiến máu.

Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh chuẩn bị nhân lực, các trang thiết bị, phương tiện xét nghiệm cần thiết, tiếp nhận và bảo quản máu, phiếu đăng ký hiến máu, giấy chứng nhận, thư cảm ơn cho người tham gia hiến máu tình nguyện. Chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện cấp Giấy chứng nhận hiến máu, nhắn tin cảm ơn người tham gia hiến máu, chi trả chế độ, bồi dưỡng ăn nhẹ, hỗ trợ đi lại và mua quà cho người tham gia hiến máu tình nguyện đảm bảo hợp lý, đúng quy định và chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác để tổ chức tiếp nhận máu với số lượng lớn. Chỉ đạo các cơ sở Y tế trực thuộc Sở phối hợp với Ban chỉ đạo các cấp tổ chức tuyên truyền và vận động cán bộ ngành Y tế tham gia hiến máu tình nguyện. Chỉ đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Bệnh viện đa khoa các huyện, và các đơn vị liên quan chuẩn bị nhân lực, các trang thiết bị cần thiết để phối hợp tổ chức vận động hiến máu tình nguyện trên địa bàn. 

Tỉnh Đoàn thanh niên chỉ đạo các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, Đoàn thanh niên các trường Đại học Tân Trào, trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang, Hội Liên hiệp thanh niên các huyện, thành phố (các cập cơ sở Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh) làm vai trò nòng cốt cho phong trào hiến máu tình nguyện, phối hợp tổ chức vận động đông đảo đoàn viên thanh niên hăng hái tham gia phong trào hiến máu tình nguyện tại đơn vị. Phối hợp xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện, giao chỉ tiêu phấn đấu và tổ chức vận động đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học, đơn vị liên quan làm tốt công tác tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên tích cực tham gia phong trào hiển máu tình nguyện. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc ngành tổ chức tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện trên địa bàn. Lồng phép việc tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện vào các chương trình biểu diễn văn nghệ; các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao thuộc lĩnh vực ngành phụ trách và các chương trình khác có liên quan.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân về mục đích, ý nghĩa và giá trị nhân văn cao cả của phong trào hiến máu tình nguyện, từ đó vận động nhân dân hăng hái tham gia hiến máu tình nguyện. Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, tin, bài về hiến máu và nhu cầu hiến máu; nêu gương tập thể, cá nhân điển hình trong công tác và phong trào hiến máu tình nguyện.

Các thành viên Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch này thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Tích cực vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia tuyên truyền và hiến máu tình nguyện.

UBND các huyện, thành phố căn cứ kế hoạch được giao, xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện và thời gian tổ chức hiến máu tình nguyện chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai Kế hoạch tuyên truyền vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện tại địa phương.
PV
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục