Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

9/5/2019 15:22

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa có văn bản số 1149/UBND-ĐTXD gửi Ban An toàn giao thông tỉnh; Cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh về triển khai thực hiện Kế hoạch số 277-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.Đội CSGT, trật tự Công an TP Tuyên Quang kiểm tra nồng độ cồn tại
tuyến đường tránh thành phố đoạn qua phường Hưng Thành. Ảnh: Quốc Việt

Thực hiện Kế hoạch số 277-KH/TU ngày 19/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 277-KH/TU. Hoàn thành, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/5/2019. Rà soát, tham mưu UBND tỉnh việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định, quy hoạch, kế hoạch liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông để thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Kế hoạch số 277-KH/TU.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh cụ thể hóa nội dung Kế hoạch số 277-KH/TU vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của tỉnh.

Ban An toàn giao thông tỉnh; các cơ quan, đơn vị là thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh cụ thể hóa nội dung Kế hoạch số 277-KH/TU vào chương trình công tác hằng năm của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm được giao để thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quản lý.
PV

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục