Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018

13/3/2018 7:40

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 17/KH-UBND tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2018.Công nhân Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Viên Châu luôn chú trọng công tác an toàn vệ sinh lao động.

Theo Kế hoạch, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018 với chủ đề "Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp" được tổ chức từ ngày 01/5/2018 đến hết ngày 31/5/2018 trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo đó, các huyện, thành phố, các đơn vị, doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức Lễ phát động hoặc các hoạt động cụ thể, thiết thực đảm bảo phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế để hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018 trong phạm vi địa phương, đơn vị, doanh nghiệp.

Về các hoạt động tổ chức trong Tháng hành động, đối với các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thành phố: tổ chức các hoạt động truyền thông về ATVSLĐ, tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm tra vệ ATVSLĐ,  khen thưởng về ATVSLĐ, tổ chức một số hoạt động chuyên đề về ATVSLĐ, hoạt động cộng đồng có sự tham gia của doanh nghiệp, người lao động. Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, rà soát, bổ sung nội quy, quy trình, biện pháp kỹ thuật an toàn lao động và phòng chống cháy nổ tại các bộ phận, phân xưởng. Tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát, đánh giá nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ đối với từng máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ. Tổ chức các hoạt động thực hành, thao diễn xử lý sự cố kỹ thuật về ATVSLĐ; diễn tập sự cố phòng cháy, chữa cháy và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; thực hành sơ cấp cứu tai nạn lao động…

Sau tháng hành động, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp duy trì hoạt động về ATVSLĐ theo quy định của pháp luật; tiếp tục tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về ATVSLĐ cho người lao động theo chủ đề, nội dung đã đặt ra trong Tháng hành động để tạo ý thức, nề nếp, thói quen tuân thủ các quy định về ATVSLĐ cho người lao động. Tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa các nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ; hướng dẫn người lao động tự đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ trước khi làm việc và thường xuyên trong quá trình lao động; tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe người lao động, khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp cho người lao động; thường xuyên kiểm tra, cải thiện điều kiện lao động, quan trắc môi trường lao động và có biện pháp khắc phục ngay khi điều kiện lao động không bảo đảm an toàn cho người lao động.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (cơ quan Thường trực) hướng dẫn, triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018 trên phạm vi toàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động phù hợp, thiết thực hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018. Các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng, ban hành kế hoạch, tổ chức thực hiện và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động phù hợp, thiết thực hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018; tổng kết, đánh giá kết quả triển khai Tháng hành động theo quy định. Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng các chương trình, chuyên mục và các tin, bài, phóng sự về ATVSLĐ tuyên truyền trước, trong và sau Tháng hành động, mở rộng phạm vi tuyên truyền tới các xã, phường, thi trấn, các khu, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các quy định của pháp luật, tiêu chuẩn, quy phạm, quy trình ATVSLĐ; biểu dương người tốt, việc tốt và cảnh báo về nguy cơ mất ATVSLĐ.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh triển khai, đôn đốc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc các khu công nghiệp triển khai hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018; treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên tuyền về công tác ATVSLĐ tại trụ sở doanh nghiệp, cơ sở. UBND các huyện, thành phố quan tâm, chú trọng mở rộng triển khai các hoạt động trong Tháng hành động tới xã, phường, thị trấn, thôn, bản, tổ nhân dân cả khu vực có quan hệ lao động và không có quan hệ lao động tại địa phương. Treo, dán, phát hành pano, áp phích, tài liệu hướng dẫn tuyên truyền cụ thể về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động về ATVSLĐ. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức thực hiện Tháng hành động của doanh nghiệp, cơ sở. Chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động; treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên tuyền về công tác ATVSLĐ tại trụ sở doanh nghiệp, cơ sở.

Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động nhằm thông tin, tuyên truyền sâu rộng về các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, người lao động trong công tác cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo sức khỏe, bảo đảm tính mạng của người lao động. Đồng thời, thúc đẩy các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh triển khai chương trình hành động cụ thể để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN), xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc, góp phần hạn chế TNLĐ, BNN đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
PV
 
 
 
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email