Căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng tiểu khu dân cư phường Phan Thiết

14/3/2018 9:59

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa ban hành quyết định số 61/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Quy hoạch chi tiết nhóm nhà ở tổ 1, 2 (phía sau dãy 80 gian và phía trước cổng Bệnh viện đa khoa Tuyên Quang) tiểu khu dân cư thuộc phường Phan Thiết.Ảnh minh họa.
 
Theo Quyết định, giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình được quy định cụ thể như sau: Đối với đất ở tại đô thị (Đường loại I, vị trí 1) có giá đất là 15.000.000 đồng/m2, hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1,5 so với Bảng giá đất 05 năm (2015-2019); đối với đất trồng cây lâu năm (Khu vực I, vị trí 1): Giá đất là 30.000 đồng/m2, hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1,00 so với Bảng giá đất 05 năm (2015-2019).
 
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 9/3/2018, UBND tỉnh giao nhiệm vụ các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Cục Thuế tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật.
Quang Sơn

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email