Thành lập Ban Chỉ đạo việc lập hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu

14/3/2018 10:21

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 58/QĐ-UBND quyết định thành lập Ban Chỉ đạo việc lập hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) theo Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ.Ảnh minh họa.
 
Theo đó, Ban chỉ đạo do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; chức danh Phó Trưởng ban là lãnh đạo các Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; và có 06 Ủy viên là đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, UBND tỉnh.

Ban Chỉ đạo có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện việc lập hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu trên địa bàn tỉnh. Trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực được sử dụng con dấu của Sở Nội vụ để thực hiện nhiệm vụ. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu với UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện việc lập hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/3/2018.

Quang Sơn

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email