Xã Lưỡng Vượng: Nhiều mô hình dân vận khéo được lan tỏa

14/3/2018 15:2

Tuyenquang.gov.vn: Đón xuân mới Mậu Tuất, người dân xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang tràn ngập niềm vui và tự hào của một xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đoàn thanh niên xã Lưỡng Vượng lắp đặt mương paraboll nội đồng giúp thôn, xóm từ mô hình dân vận khéo.

 Nhiều hộ gia đình hiến hàng nghìn m2 đất để làm đường

Đảng bộ xã có 21 chi bộ, 430 đảng viên sinh hoạt ở 21 chi bộ trực thuộc, trong đó có 16 chi bộ thôn. Năm 2011, khi triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã chỉ đạt 8 tiêu chí, tổng số hộ trên toàn xã có 1.758 hộ, có 267 hộ nghèo (tỷ lệ hộ nghèo chiếm 15,2 %), thu nhập bình quân đầu người đạt 11,6 triệu đồng/ người/năm, 6/16 thôn có nhà văn hóa, hệ thống kênh mương  nội đồng được kiên cố  hóa 4,8/14,2 km đạt 34%.

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã đã phát huy sự nỗ lực, đoàn kết, nâng cao vai trò chủ thể của người dân, đẩy mạnh công tác dân vận khéo trên các lĩnh vực, từ đó nhiều mô hình dân vận khéo được lan tỏa. Nhiều hộ gia đình đã tự nguyện hiến 3.515 m2 đất làm đường bê tông, xây dựng nhà văn hóa và hàng nghìn ngày công lao động, vật chất để giúp đỡ hộ nghèo làm nhà, lắp đặt kênh mương nội đồng, làm nhà văn hóa, sân thể thao của xã và tại các thôn. Để khơi dậy tiềm năng sức mạnh trong công tác dân vận khéo, thực hiện có hiệu quả phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", Đảng bộ xã đã chỉ đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể xã tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực vào làm đường bê tông thôn xóm, xây dựng nhà văn hóa, lắp đặt kênh mương paraboll nội đồng, ống cống thoát nước khu dân cư...

Với phương châm nhà nước hỗ trợ vỉ kèo, tấm lợp làm nhà văn hóa, hỗ trợ toàn bộ xi măng làm đường bê tông, mương paraboll nội đồng, ống cống thoát nước khu dân cư đúc sẵn, nhân dân tự giải phóng mặt bằng, bỏ nhân công, cát, sỏi, vật liệu làm theo thiết kế được duyệt. Trong năm 2011-2017 đã thu đóng góp của nhân dân để kiên cố hoá đường giao thông thôn trên 4,2 tỷ đồng, vận động nhân dân làm mới, nâng cấp trên 24 km đường bê tông nông thôn, đưa tổng số đường bê tông toàn xã lên trên 43 km, đạt 100% số km đường cần được kiên cố hóa, là điều kiện thuận lợi cho giao thông đi lại cả bốn mùa. Nhiều mô hình dân vận khéo sau khi được các tập thể, cá nhân đăng ký và thực hiện đã đem lại những hiệu quả tích cực, tiêu biểu như vận động nhân dân đóng góp vật chất, ngày công, vật liệu giá trị 1,39 tỷ đồng để làm nhà văn hóa, đến nay đảm bảo 16/16 thôn trong toàn xã có nhà văn hóa, sân thể thao, đảm bảo 3 công trình vệ sinh, lắp đặt hệ thống đường điện chiếu sáng tại hai bên trục đường thôn xóm tại các khu dân cư. Hệ thống kênh mương nội đồng được kiên cố  hóa 10,6/14,2 km đạt 75%. 

Dân vận khéo góp phần thay đổi diện mạo nông thôn

Xã Lưỡng Vượng về đích trong xây dựng nông thôn mới là hiệu quả mô hình "Dân vận khéo", gắn kết sự chung sức, đồng lòng của người dân, sự quyết tâm, năng động của chính quyền cấp xã, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn. Nét nổi bật trong xây dựng nông thôn mới những năm qua ở Đảng bộ xã Lưỡng Vượng là bê tông hóa đường giao thông, kiên cố hóa hệ thống kênh mương nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, nâng cấp hệ thống đường điện, xóa nhà tạm, giảm hộ nghèo…

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mở rộng diện tích, hình thành những vùng sản xuất hàng hóa có giá trị, mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo vùng sản xuất tập trung, cơ cấu lại lao động nông thôn gắn với tái cơ cấu ngành nộng nghiệp, hiệu quả cao và phát triển bền vững. Đồng thời, khuyến khích, tạo điều kiện phát triển các dự án chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng tập trung như dự án chăn nuôi trâu sinh sản, dự án chăn nuôi bò sinh sản với tổng số tiền là 600 triệu đồng. Phát triển ổn định 20 ha diện tích cây rau, 20 ha lúa chất lượng cao, cây chè, cây mía tím, Diện tích cây ăn quả trên 100 ha ... Tăng thu nhập cho người lao động, tổng thu ngân sách trên địa bàn xã năm 2017 đạt 925 triệu, tăng bình quân hàng năm trên 10.5%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 của xã đạt 29,46 triệu đồng/ người/năm, có 52 hộ nghèo được hỗ trợ, giúp đỡ từ các tổ chức, cá nhân để xóa nhà tạm, xây nhà mới, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm còn 0,27 %. 
 
 

Lực lượng dân quân xã Lưỡng Vượng, tham gia lắp đặt mương paraboll
nội đồng giúp thôn, xóm từ mô hình dân vận khéo.
 
Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của xã đã có nhiều kết quả tốt, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy đảng từ xã đến thôn trong công tác dân vận khéo, và nhất là sự gương mẫu đi đầu của từng đảng viên trong việc hăng hái đóng góp vật chất, ngày công, sức người, sức của, xây dựng  hoàn thành các tiêu chí trong xây dưng nông thôn mới. Chính vì vậy, chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Lưỡng Vượng đã đạt được những kết quả quan trọng về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng. Đến nay xã đạt 19/19 tiêu chí theo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020. Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” nhiều năm liên tục.

Nhiệm vụ trong tâm từ nay đến hết 2020, Đảng bộ và nhân dân xã Lưỡng Vượng tiếp tục đưa ra các giải pháp cụ thể, chung sức, đồng lòng, đoàn kết, sáng tạo, làm tốt công tác dân vận. Duy trì, giữ vững những kết quả đã đạt được trong phong trào xây dựng nông thôn mới, là đòn bẩy quan trọng giúp Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã quyết tâm thực hiên thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ để nông thôn xã Lưỡng Vượng ngày càng khởi sắc, góp phần xây dựng Thành phố Tuyên Quang trở thành đô thị loại II, đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc vào năm 2020.
 
Nguyễn Thị Phương Mai
Đảng ủy xã Lưỡng Vượng
 
 
 
 
 
 
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email