Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã

15/11/2017 8:1

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 374/QĐ-UBND về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Tuyên Quang.HTX khai thác đá Đội Cấn (TP Tuyên Quang) luôn nằm trong top HTX mạnh toàn quốc. Ảnh: Thu Giang

Tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ cũng đã nêu rõ nhiệm vụ và quyền hạn của quỹ; tổ chức bộ máy; chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán; và hợp nhất, sát nhập, chia, tách, đổi tên, tạm đình chỉ và giải thể quỹ.

Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Tuyên Quang là tổ chức tài chính Nhà nước được thành lập theo Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh,  có trụ sở của được đặt tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

Hoạt động của Quỹ nhằm mục đích hỗ trợ phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hỗ trợ các hoạt động đổi mới phát triển sản phẩm; đổi mới phát triển công nghệ, kỹ thuật; phát triển thị trường, mở rộng sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm; xây dựng và nhân rộng các mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mới, các mô hình hợp tác xã điển hình tiên tiến.

Quang Sơn

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục