HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH

Tuyên Quang: Năm 2019 trồng trên 10.000 ha rừng
Năm 2019, tỉnh Tuyên Quang có kế hoạch trồng trên 10.000 ha rừng. Để thực hiện kế hoạch này ngay từ những ngày đầu năm 2019 các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực chuẩn bị các điều kiện cho công tác trồng rừng.

​Triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018. Luật Đặc xá số 30/2018/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 ngày 19/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019.

Công bố 17 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định công bố Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đợt XXVI.

Công an tỉnh tổ chức Tết trồng cây
Sáng 13/2, Công an tỉnh đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019. Dự lễ phát động có đồng chí Đại tá Nguyễn Hồng Sâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí lãnh đạo và hơn 100 cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh.

​Tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong công tác tiếp công dân
UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND việc tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh.

Sẽ trả lương công chức, viên chức theo vị trí việc làm từ 2020
Bộ Nội vụ đang đề xuất thay đổi các quy định hiện hành về xác định vị trí việc làm, tuyển dụng, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức nhằm thực hiện mục tiêu đổi mới nền công vụ.

Các địa phương trong tỉnh phát động Tết trồng cây năm 2019
Ngày 12/2, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi năm 2019.

Chỉ đạo khắc phục khó khăn, vướng mắc về biên chế
UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 273/UBND-NC về việc khắc phục những khó khăn, vướng mắc về biên chế tại các cơ quan trong tỉnh.

Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành
​UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 102/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28/01/2019.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1604/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1606/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Công dịch vụ công cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1611/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Công dịch vụ công cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp.

Tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ
UBND tỉnh vừa có văn bản số 258 /UBND-THCB gửi sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ và triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng
UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1608/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công cấp tỉnh thuộc phạm vì chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng.

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2/2019
Điều chỉnh tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội từ 2019; Quản lý tiền mặt, tài sản tạm gửi tại kho bạc; Lộ trình chuyển đổi thẻ ATM sang thẻ chip; Phải lấy ý kiến trẻ em khi xây dựng văn bản liên quan… là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2/2019.

Trang tiếp