Các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ năm 2018

9/1/2018 9:11

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 8/1, các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh; Thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, đại diện Ủy ban MTTQ, các đoàn thể, các sở, ngành của tỉnh.
 


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị.  Ảnh: Thành Công

Các đại biểu đã nghe đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày báo cáo tổng kết công tác của các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Trong năm 2017, các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy đã bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và Chương trình công tác năm 2017 để tham mưu thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chủ động triển khai nhiệm vụ được giao, nhất là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Năm 2018, các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm là: tiếp tục tham mưu với cấp ủy thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể là chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện Kế hoạch số 62-KH/TU ngày 23-12-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tham mưu đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; công tác tổng hợp phục vụ cấp ủy.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận các giải pháp về phối hợp trong kiểm tra, giám sát, trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác quản lý biên chế, bổ nhiệm cán bộ; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ kế cận; thực hiện chế độ báo cáo. Các đại biểu cũng nêu lên các giải pháp đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền miệng; nâng cao chất lượng công tác tổng hợp tham mưu.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm biểu dương kết quả đạt được trong năm 2017 của các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy. Đồng chí đề nghị các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, một số huyện cần tiếp thu và kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2017. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2018, các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy cần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm là: Chủ động đề xuất, tham mưu triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận của Trung ương; các chương trình, kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, nhất là việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; sắp xếp hệ thống tổ chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng chí đề nghị các cơ quan chuyên môn cần phối hợp chặt chẽ để thực hiện việc rà soát, giảm hợp đồng lao động tại các cơ quan hành chính nhà nước đảm bảo hợp tình, hợp lý, chặt chẽ. Các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy cần tiếp tục tham mưu thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị bảo đảm thiết thực, sát thực tiễn; tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Bên cạnh đó, từng cơ quan cần căn cứ chức năng, nhiệm vụ để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; quyết tâm ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.
 


Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhì
cho đồng chí Trịnh Ngọc Tân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Trịnh Ngọc Tân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2012 đến năm 2016, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn trao Bằng khen cho đồng chí Cao Hùng Dũng, Trưởng phòng Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2012 đến năm 2016, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thắng trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
Theo TQĐT

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email