Chủ động thu ngân sách ngay từ đầu năm

9/1/2018 9:17

Tuyenquang.gov.vn: Năm 2018, ngành Thuế tỉnh phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách của Bộ Tài chính giao là 1.726 tỷ đồng, UBND tỉnh giao dự toán tổng thu nội địa trên địa bàn đạt 1.792 tỷ đồng. Ngay từ đầu năm, toàn ngành đã triển khai kế hoạch và các giải pháp cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ được giao.Cán bộ Chi cục Thuế thành phố Tuyên Quang hướng dẫn các doanh nghiệp, hộ kinh doanh
 thực hiện các thủ tục hành chính thuế tại bộ phận một cửa.

Theo Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lê Mạnh Hải, năm 2017 vừa qua, với sự cố gắng vượt bậc của toàn ngành, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt hơn 1.680 tỷ đồng, bằng 101,7% dự toán Bộ Tài chính giao, tăng 16,6% so với năm 2016. Ngành đã rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật để cắt giảm thủ tục hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP, ngày 6-2-2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020. Trong năm, toàn ngành còn tăng cường công tác quản lý thuế, kiểm soát, ngăn chặn các hành vi gian lận thuế, góp phần hạn chế thất thu ngân sách Nhà nước, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp và người nộp thuế. 

Nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách được giao năm 2018, ngay từ đầu tháng 1, ngành Thuế tỉnh đã phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách trong toàn ngành. Mục tiêu là thực hiện tốt cải cách hành chính thuế, hiện đại công tác thuế và xây dựng cục Thuế tỉnh thành đơn vị trong sạch vững mạnh với đội ngũ công chức giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, tốt về đạo đức.

Để tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương, ngành Thuế tỉnh đã xây dựng, triển khai kế hoạch công tác thuế với phương châm bao quát, rà soát hết các nguồn thu để thu kịp thời vào ngân sách Nhà nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu; thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, điện tử hóa tối đa công tác khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế. 

Đối với những khoản thu gặp nhiều khó khăn trong năm 2017 như khoản thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh, ngành thực hiện kế hoạch tập trung thu nợ, cưỡng chế nợ thuế. Đồng thời, phân công, chỉ đạo tới từng đơn vị, cán bộ thuế cùng với các liên đội thuế phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, thu triệt để các khoản thu phát sinh và chuẩn bị công tác thuế khoán năm 2018. Đối tượng rà soát tập trung chủ yếu vào các hộ kinh doanh. Qua rà soát nếu hộ kinh doanh nào đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp, ngành Thuế tỉnh khuyến khích các hộ kinh doanh nên thành lập doanh nghiệp để thuận lợi trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Năm 2018, ngành Thuế tỉnh chủ động rà soát, đánh giá để tham mưu, đề xuất các giải pháp thu cơ bản, nhất là đổi mới cơ chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp... góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, từ đó tạo nguồn thu vững chắc cho ngân sách Nhà nước. 
Theo TQĐT

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email