Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tổng kết công tác ủy thác năm 2017

11/1/2018 14:37

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 11/1, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác ủy thác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 giữa Ngân hàng Chính sách Xã hội và các tổ chức hội nhận ủy thác. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các tổ chức hội nhận ủy thác, lãnh đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội các huyện, thành phố; các tổ chức hội nhận ủy thác các huyện, thành phố, đại diện các tập thể được khen thưởng.Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2017, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh thực hiện cho vay ủy thác thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, đã bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của ngành, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện tốt công tác cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, góp phần tích cực thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội.  Đến ngày 31/12/2017 tổng nguồn vốn đạt 2.333 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn cân đối từ Trung ương là 2.201,7 tỷ đồng, chiếm 94,4% tổng nguồn vốn;  nguồn vốn huy động của tổ chức và các nhân tại địa phương là 107,7 tỷ đồng, chiếm 4,6% tổng nguồn vốn; nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương là 23,5 tỷ đồng, chiếm 1% tổng nguồn vốn. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đến 31/12/2017 đạt 2.322 tỷ đồng, tăng 224,4 tỷ đồng so với cuối năm 2016. Trong đó, dư nợ nguồn vốn tủng ương đạt 2.309 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; dư nợ nguồn vốn địa phương là 13,25 tỷ đồng, đạt 66,9% kế hoạch năm 2017…
 


Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh và lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh trao thưởng cho các tập thể.

Năm 2018, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch được trung ương giao chỉ tiêu huy động vốn; phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng theo kế hoạch được giao; phấn đấu giảm tỷ lệ nợ quá hạn so với 31/12/2017, đặc biệt là các xã có tỷ lệ nợ quá hạn trên 0,5%...

Nhân dịp này, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh khen thưởng cho 35 tập thể và 46 cá nhân thuộc các tổ chức hội đoàn thể nhận ủy thác các cấp đã có thành tích trong công tác ủy thác năm 2017.
PV

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email