HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH

Giảm giá nhiều dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế từ 15/7
Bộ Y tế ban hành Thông tư 15/2018/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh trong một số trường hợp.

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2018 - 2025
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 710/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018 - 2025.

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT của tỉnh đạt 97,4%
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố điểm thi THPT Quốc gia năm 2018.

Triển khai thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Năm 2018, còn 4-5 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền
Thông tin về tình hình thời tiết 6 tháng cuối năm, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, số lượng bão và ATNĐ trên khu vực Biển Đông ít hơn năm 2016 và 2017 cả về số lượng và cường độ. 6 tháng cuối năm, nước ta chịu ảnh hưởng từ 12-13 cơn bão,...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 594/QĐ-UBND công bố danh mục 09 thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Quy định hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 96/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

Tăng cường quản lý đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh vừa có công văn số 2025/UBND-KGVX về tăng cường quản lý đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh.

Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới
Đây là nội dung nằm trong Quyết định 800/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020.

Không dùng ngân sách để xử lý thua lỗ của doanh nghiệp Nhà nước
Đây là một trong những nhiệm vụ được Quốc hội đề ra tại Nghị quyết 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 66/KH-UBND về Tiếp tục thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” trên địa bàn tỉnh đến năm 2021.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
UBND tỉnh vừa ban hành công văn số 1973/UBND-TH gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Cục Thống kê tỉnh; Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ, Xây dựng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Tài chính; Công...

Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVIII của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn
Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng toàn văn phát biểu bế mạc kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVIII của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (Ngày 4/7/2018).

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2018
Tăng lương cơ sở, quy định mới về giá khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, doanh nghiệp được tăng hạn mức khuyến mãi đến 100%... là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2018.

Trang tiếp

Liên kết chuyên mục