Triển khai thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020

11/7/2018 12:44

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

 

Ảnh minh họa.

Mục tiêu của Đề án nhằm đến hết năm 2020, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, truyền dẫn, phát sóng truyền hình cơ bản hoàn thành việc xây dựng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng để chuyển sang truyền dẫn phát sóng truyền hình số mặt đất phục vụ cho nhiệm vụ chính trị, thông tin truyền thông thiết yếu trên địa bàn tỉnh.

Đề án cũng đề ra mục tiêu cụ thể: đến tháng 6/2020, phủ sóng truyền hình số mặt đất tại TP Tuyên Quang và trung tâm các huyện để truyền dẫn các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu đến ít nhất 70% số hộ thu được truyền hình sô mặt đất; Phấn đấu năm 2020, 100% hộ gia đình có máy thu hình trên địa bàn toàn tỉnh xem được truyền hình bằng các phương thức khác nhau, gồm truyền hình số mặt đất, truyền hình cáp, truyền hình qua vệ tinh, truyền hình qua Internet; Đến hết năm 2020, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện kết thúc các kênh Chương trình truyền hình hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình tương tự mặt đất trên địa bàn tỉnh; Các hộ  gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, các hộ vùng sâu, vùng xa , vùng khó khăn của tỉnh có nhu cầu xem truyền hình được cung cấp thiết bị kỹ thuật với giá phù hợp, có hỗ trợ từ Qũy dịch vụ viễn thông công ích, ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí khác (nếu có).

Theo đó, Đề án đưa ra 5 nhiệm vụ và giải pháp, trong đó tập trung vào công tác thông tin và tuyên truyền; xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất; thị trường, dịch vụ; tổ chức bộ máy và đào tạo nguồn nhân lực; công nghệ và tiêu chuẩn.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện công tác điều tra, thống kê hiện trạng phương thức thu xem truyền hình trên toàn tỉnh và thống kê danh sách các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo để có phương án hỗ trợ đầu thu truyền hình số, hoặc đầu thu truyền hình số qua vệ tinh, đảm bảo 100% các hộ gia đình có máy thu xem được truyền hình số bằng các phương thức khác nhau; Hướng dẫn các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của Đề án để nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị và người dân về số hóa truyền hình mặt đất. Chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tham mưu UBND tỉnh các giải pháp truyền dẫn phát sóng tại các vùng lõm, vùng sâu, vùng xa không thu được tín hiệu truyền hình số mặt đất (sau khi đã xóa bỏ các trạm phát lại của truyền hình tương tự). Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các chương trình cung cấp dịch vụ công ích giai đoạn 2018 đến năm 2020 hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất hoặc đầu thu vệ tinh cho các hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ tại địa bàn thuộc vùng phủ sóng truyền hình tương tự mặt đất trước thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất nhưng không thuộc vùng phủ sóng truyền hình số mặt đất.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị liên quan triển khai Đề án theo đúng lộ trình. Thực hiện phát sóng thường xuyên, liên tục vào thời gian thích hợp trên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, thông báo chính thức về thời điểm, lộ trình kết thúc phát sóng truyền hình tương tự để chuyển sang phát sóng truyền hình số. Phối hợp với các đơn vị truyền dẫn phát sóng, các đài truyền hình quốc gia và khu vực thực hiện lộ trình số hóa, chia sẻ hạ tầng truyền dẫn phát sóng truyền hình số mặt đất nhằm cung cấp các chương trình truyền hình đến mọi người dân trong và ngoài tỉnh. Phối hợp với các doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất để cho thuê lại cơ sở hạ tầng kỹ thuật thụ động sẵn có trên cơ sở thỏa thuận giữa hai bên nhằm khai thác tối đa hiệu quả cơ sở hạ tầng đã được đầu tư. Tăng cường mở rộng các dịch vụ và tính tương tác trong các chương trình truyền hình; truyền tải các kênh chương trình của đài trên hạ tầng truyền dẫn phát sóng của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất. Hoàn thành việc chuyển đổi công nghệ số hóa sản xuất, phát sóng truyền hình Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh theo đúng lộ trình quy định.

Báo Tuyên Quang mở thêm chuyên trang, chuyên mục phù hợp để tuyên truyền về số hóa truyền hình. Sắp xếp tin bài ở vị trí ưu tiên, tăng số lượng và chất lượng tin bài về số hóa truyền hình. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Đài Phát thanh – Truyền hình tại địa phương tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung kế hoạch. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức tập huấn thông tin, tuyên truyền số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất theo quy định. Thực hiện hỗ trợ đầu thu truyền hình số tại địa phương đảm bảo chính xác, đúng đối tượng, kịp thời theo quy định.

Các đơn vị, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất đang hoạt động trên địa bàn tỉnh triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất đến tỉnh, huyện và các xã theo kế hoạch số hóa hạ tầng truyền dẫn, phát sóng của doanh nghiệp. Chủ động đàm phán với các doanh nghiệp để dùng chung cơ sở hạ tầng. Tham gia hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đảm bảo chất lượng dịch vụ theo quy định của pháp luật hiện hành.
PV
 
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email