Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở mới từ 1/7/2018 23/4/2018 15:9

Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã......
Đến tháng 03/2018 , Tỉnh Tuyên Quang đã giải quyết
99,73%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 18/04/2018 14:42
Đến tháng 03/2017, Tỉnh Tuyên Quang đã trao đổi
10.149
văn bản giữa các đơn vị. Cập nhật: 24/03/2017 00:00

Ban hành mã định danh các cơ quan nhà nước 26/4/2018 13:33

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 101/QĐ-UBND ban hành mã định danh các cơ quan nhà nước tỉnh tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành....

Thành phố Tuyên Quang phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ở mức cao nhất 26/4/2018 18:29

Ngày 23/4, Ban Thường vụ Thành ủy Tuyên Quang tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố lần thứ XII, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ quý II - 2018; sơ kết 2 năm thực hiện......
Liên kết chuyên mục