Đến tháng 10/2018 , Tỉnh Tuyên Quang đã giải quyết
99,79%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 08/12/2018 16:19
Đến tháng 03/2017, Tỉnh Tuyên Quang đã trao đổi
10.149
văn bản giữa các đơn vị. Cập nhật: 24/03/2017 00:00

Khẩn trương khắc phục hậu quả do dông lốc 19/2/2019 14:8

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, đêm 17/2, các khu vực trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa và dông lốc. Tại một số địa phương trong tỉnh, gió mạnh, dông lốc đã......