Điều kiện thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 15/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp. Nghị định có hiệu lực từ ngày 20/3/2019.

Triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018. Luật Đặc xá số 30/2018/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 ngày 19/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019.

Sẽ trả lương công chức, viên chức theo vị trí việc làm từ 2020
Bộ Nội vụ đang đề xuất thay đổi các quy định hiện hành về xác định vị trí việc làm, tuyển dụng, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức nhằm thực hiện mục tiêu đổi mới nền công vụ.

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2/2019
Điều chỉnh tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội từ 2019; Quản lý tiền mặt, tài sản tạm gửi tại kho bạc; Lộ trình chuyển đổi thẻ ATM sang thẻ chip; Phải lấy ý kiến trẻ em khi xây dựng văn bản liên quan… là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2/2019.

Ban hành quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô công
Chính phủ ban hành Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô.

Quy định mới về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
​Chính phủ ban hành Nghị định số 09/2019/NĐ-CP​ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/3/2019 và bãi bỏ điểm a khoản 1 Điều 47 Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày...

​Quy định khối kiến thức tối thiểu trình độ trung cấp, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 29/2018/TT-BGDĐT quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên; quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành...

Quy định nhiệm vụ, chế độ, chính sách đối với Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 01/2019/NĐ-CP về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2019.

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 1/2019
Chính thức tăng lương tối thiểu vùng, tăng kịch khung thuế môi trường với xăng, tăng giá khám bệnh BHYT, thay đổi cách thức thi tuyển, xét tuyển công chức... là những thông tư, chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2019.

Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam
Hội Nhà báo Việt Nam vừa công bố Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, Quy tắc này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2019.

Giá dịch vụ khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc
Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 39/2018/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.

Quy định lương tối thiểu vùng đối với người lao động hợp đồng
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/1/2019.

Điều chỉnh kế hoạch vốn chương trình kiên cố hóa trường lớp học
Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012 - 2015 của Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên.

Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non
Bộ Giáo dục và Đào tào vừa ban hành Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2018
Thêm đối tượng được miễn học phí; quy định mới về mức đóng bảo hiểm y tế; điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ nghỉ hưu từ 2018-2021; chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2018.

Hỗ trợ ngân sách nhà nước trong đầu tư bảo vệ và phát triển rừng
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 156/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Trong đó, Nghị định quy định rõ những chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng của Nhà nước.

Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 97/2018/TT-BTC hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quy định quản lý, sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 96/2018/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi.

Phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1497/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030.