Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

10/2/2019 8:39

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1608/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công cấp tỉnh thuộc phạm vì chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng.Thành phố Tuyên Quang. Ảnh: Quang Minh
 
Theo đó, Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Công dịch vụ công cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng bao gồm thủ tục hành chính cấp tỉnh (36 thủ tục) thuộc các lĩnh vực: quy hoạch, hoạt động xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản, giám định tư pháp, phát triển đô thị; thủ tục hành chính cấp huyện (7 thủ tục) thuộc các lĩnh vực: quy hoạch và hoạt động xây dựng.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng; UBND các huyện, thành phố thực hiện việc niêm yết công khai tại Bộ phận Một cửa và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cơ quan Danh mục thủ tục hành chính ngay sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh công bố theo quy định.
PV

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục