Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp

12/2/2019 8:11

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1611/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Công dịch vụ công cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp.Các thành viên trong tổ hòa giải viên thôn 8 xã Trung Môn (Yên Sơn) trong
một buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân. Ảnh: Thanh Phúc
 
Theo đó, danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Công dịch vụ công cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp gồm thủ tục hành chính cấp tỉnh (166 thủ tục) thuộc các lĩnh vực: công chứng, luật sư, tư vấn pháp luật, giám định tư pháp, đấu giá tài sản, hòa giải thương mại, trọng tài thương mại, chứng thực, quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, trợ giúp pháp lý, lý lịch tư pháp, hộ tịch, nuôi con nuôi, quốc tịch, bồi thường nhà nước, phổ biến giáo dục pháp luật; thủ tục hành chính cấp huyện (33 thủ tục) thuộc các lĩnh vực: hộ tịch, chứng thực, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, bồi thường nhà nước.

UBND tỉnh giao Giao Sở Tư pháp; UBND các huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn thực hiện việc niêm yết công khai tại Bộ phận Một cửa và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cơ quan (nếu có) Danh mục thủ tục hành chính ngay sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh công bố theo quy định.
PV

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục