Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

12/2/2019 7:23

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1606/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Công dịch vụ công cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo.



Giáo viên và học sinh trường THCS Tân Long, xã Tân Long (Yên Sơn) được dạy
và học trong phòng tin học do UBND huyện vừa đầu tư xây dựng. Ảnh: Bích Hằng

Theo đó, Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Công dịch vụ công cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo gồm thủ tục hành chính cấp tỉnh (76 thủ tục) thuộc các lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo, quy chế tuyển sinh, văn bằng, chứng chỉ; thủ tục hành chính cấp huyện (36 thủ tục) thuộc các lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo; thủ tục hành chính cấp xã (5 thủ tục).

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện việc niêm yết công khai tại Bộ phận Một cửa và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cơ quan (nếu có) Danh mục thủ tục hành chính ngay sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh công bố theo quy định.
PV
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục