Công văn 226/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh: Tham mưu, đề xuất Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 7562/QĐ-BYT ngày 24/12/2018 của Bộ Y tế

Thể loại: Công văn
Lĩnh vực: 5 Y tế
Số ký hiệu: 226/UBND-KGVX
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 28/01/2019
Trích yếu: Tham mưu, đề xuất Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 7562/QĐ-BYT ngày 24/12/2018 của Bộ Y tế
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác:

Liên kết chuyên mục