Kế hoạch 13/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

Thể loại: Kế hoạch
Lĩnh vực: 8 Nội chính
Số ký hiệu: 13/KH-UBND
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 26/01/2019
Trích yếu: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác:

Liên kết chuyên mục