Công văn 209/UBND-ĐTXD của Ủy ban nhân dân tỉnh: V/v triển khai thực hiện Thông báo số 25/TB-VPCP ngày 19/01/2019 của Văn phòng Chính phủ

Thể loại: Công văn
Lĩnh vực: 8 Nội chính
Số ký hiệu: 209/UBND-ĐTXD
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 25/01/2019
Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Thông báo số 25/TB-VPCP ngày 19/01/2019 của Văn phòng Chính phủ
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác:

Liên kết chuyên mục