Thông báo 8/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh: về Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; tập thể lãnh đạo các Hội cấp tỉnh năm 2018

Thể loại: Thông báo
Lĩnh vực: 8 Nội chính
Số ký hiệu: 8/TB-UBND
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 28/01/2019
Trích yếu: về Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; tập thể lãnh đạo các Hội cấp tỉnh năm 2018
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác:

Liên kết chuyên mục