Công văn 258/UBND-THCB của Ủy ban nhân dân tỉnh: Về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ và triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thể loại: Công văn
Lĩnh vực: 17 Thông tin - Truyền thông
Số ký hiệu: 258/UBND-THCB
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 30/01/2019
Trích yếu: Về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ và triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác:

Liên kết chuyên mục