Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập

23/10/2018 14:42

Tuyenquang.gov.vn: Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 12/2018/TT-BTTTT quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập.Ảnh minh họa.

Nghị định áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ bưu chính phổ cập, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Theo đó, Thông tư quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập, gồm: Mức giá cước tối đa dịch vụ thư cơ bản (gồm cả bưu thiếp) trong nước; mức giá cước tối đa dịch vụ thư cơ bản (gồm cả bưu thiếp) từ Việt Nam đi các nước. Mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập quy định tại Thông tư được điều chỉnh nhằm phù hợp với chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Cụ thể, các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ bưu chính phổ cập sẽ chịu áp dụng mức giá cước tối đa dịch vụ thư cơ bản trong nước cho khối lượng đến 20g là 4.000 đồng; trên 20g đến 100g là 6.000 đồng; trên 100g đến 250g là 8.000 đồng; mỗi 250g tiếp theo đến 2.000g là 2.000 đồng.

Mức giá cước tối đa cho dịch vụ thư cơ bản từ Việt Nam đi các nước có mức giá từ 15.000 - 23.000 đồng ở nấc khối lượng 20g - 250g tùy thuộc vào quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bộ Thông tin và Truyền thông giao Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện quyết định giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập bảo đảm không cao hơn mức giá cước tối đa nêu tại Thông tư; đồng thời, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông về giá cước dịch vụ 30 ngày trước khi triển khai dịch vụ và niêm yết, công khai giá cước dịch bưu chính phổ cập theo quy định.

Vụ Bưu chính có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập và hướng dẫn thực hiện Thông tư.

Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập trên địa bàn.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2018.
PV

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email