Công văn 3419/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh: V/v Báo cáo kết quả công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 22/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Thể loại: Công văn
Lĩnh vực: 17 Thông tin - Truyền thông
Số ký hiệu: 3419/UBND-KGVX
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 05/11/2018
Trích yếu: V/v Báo cáo kết quả công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 22/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác: