Công văn 3442/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh: Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 1775/QĐ-TTg và Quyết định sô 88/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ

Thể loại: Công văn
Lĩnh vực: 6 Văn hóa
Số ký hiệu: 3442/UBND-KGVX
Cơ quan ban hành:2 Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 06/11/2018
Trích yếu: Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 1775/QĐ-TTg và Quyết định sô 88/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ
File đính kèm: Tải về

Văn bản khác: